Cytaty na Wielkanoc

Cytaty

Cytaty na Wielkanoc

"Często powtarzam, że na to, by żyć naprawdę, trzeba najpierw umrzeć.

Najpierw należy wyobrazić sobie siebie w grobie, by uzyskać przepustkę do życia. [...] 

A więc wyobraź sobie, że umarłeś i leżysz martwy. 

A teraz spójrz na swoje problemy z tej perspektywy.

Czyż wszystko nie ulega zmianie?"

~ Anthonyde Mello


*************************************************************************


"Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi."
~ Św.Teresa


*************************************************************************

"Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem. 

Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

[J11, 25-26]

*************************************************************************

"Niema go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 

(Mat 28,6)


*************************************************************************


"Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 

Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego,będziemy przez niego zachowani od gniewu. 

(Rz 5, 8-9)


*************************************************************************


"Nikt nie ma większej miłości, niż ten, kto oddaje swoje życie za swych przyjaciół i On je za nas oddał. 

Za ciebie. Za mnie. Odzyskał je i towarzyszy nam pełnią swego życia. 

Pozwól, by ci towarzyszył. On cię kocha. Wielkanoc,to Jezus żywy

~ Papież Franciszek


*************************************************************************


"Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie

żywioł wszelki budzisz, Panie.

Budziszze snu, żywot dajesz,

w wszelkim bycie zmartwychwstajesz.

~ S.Wyspiański


*************************************************************************


"Zmartwychwstań Jezu, w sercu moim,

skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi.

Zamiastgrobowych, czarnych cieni

niech Twoje światło we mnie lśni”."

~ Leopold Staff


*************************************************************************


"Zmartwychwstał Chrystus Król,

zakrólował nasz Bóg,

śmiercią zwyciężył śmierć,

życie nam dał na wieki."

(pieśń wielkanocna)


*************************************************************************


"Noc Wielkanocna jest nocąnadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość"

~ Jan Paweł II


*************************************************************************


„W Wielkanocny dzień do domu

przyszły białe bazie w gości,

by pisankom po kryjomu

kolorów zazdrościć”

~ Jerzy Ficowski